Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 417/18

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 20.08.2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Aleksandry Mikołajczyk przy udziale...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 21/18

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Anny Cykman, toczy się postępowanie o zasiedzenie (sygn. akt I Ns 21/18).Sąd wzywa do udziału w sprawie następców prawnych po górniku Józefie Szeląg z Wieszkowa, wpisanym właścicielu nieruchomości położonej...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 227/18

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie w sprawie I Ns 227/18 wszczęto z wniosku Credit Agricole Polska S.A. we Wrocławiu postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Iwonie Marii Żurczak...

  Czytajwięcejo:
 • KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) - SĄD REJONOWY W KOŚCIANIE

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, co następuje...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 851/16

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Rafała Kunca i Jarosława Kunca  przy udziale...

  Czytajwięcejo: