Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie - Sygn. akt II K 66/17, D rz. 6/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział II Karny

  wzywa do zgłoszenia się w sekretariacie Wydziału Karnego (budynek B, I piętro, pokój nr 12) - na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz U /208/1537)...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 461/15

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodniczący SSR Sandra Kraszewska
  po rozpoznaniu w dniu 15.03.2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku kuratora spadku Krystyny Wiśniewskiej-Loba...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 249/18

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodnicząca: SSR Iwona Kubińska
  po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018r.w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Leszka Siąkowskiego z udziałem Danieli Mikołajczyk o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 255/18

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodnicząca: SSR Iwona Kubińska
  po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018r.w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Grupy Producentów Rolnych „Mleczne Wolkowo” Sp. z o.o. z/s w Wonieściu z udziałem Szymona Grygiera o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 176/17

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 176/17, z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorii Szyguła zmarłej dnia 23 lutego 2012 r. w Chodzieży, ostatnio stale zamieszkałej w Chodzieży...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 793/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Janiny Jędrowiak, toczy się postępowanie o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Michałkowskiej i Magdalenie Michałkowskiej (sygn. akt I Ns 793/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 747/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Karola Zawadowskiego, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Jadwidze Pużyckiej  (sygn. akt I Ns 747/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 508/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Kościańskiego, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Synoradzkiej (sygn. akt I Ns 508/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 650/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Ewy Żurczak, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Czarkowie i Kościanie, objętej księgą wieczystą PO1K/00018014/9 (sygn. akt I Ns 650/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Co 340/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodniczący SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 3.01.2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi dłużnika Zbigniewa Vogta o wznowienie postępowania w sprawie I Co 536/16 ze skargi dłużnika Zbigniewa Vogta na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysława Nieradki w sprawie KMP 90/07 z wniosku wierzycielki Emilii Vogt...

  Czytajwięcejo: