Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 239/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Dominiki Kubiak-Hendriks, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Edmundzie Kubiaku i Mariannie Kubiak...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 327/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Krzysztofa Gajewskiego, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Izabeli Antoninie Gajewskiej (sygn. akt I Ns 327/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 415/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie w sprawie I Ns 415/17 toczy się z wniosku posiadacza Krzysztofa Pawlickiego postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości o powierzchni 0.76.85 ha opisanej w księdze wieczystej PO1K/00010567/4...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 248/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Cecylii Konik, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Gierłachowie, objętej księgą wieczystą PO1K/00031064/1 Sądu Rejonowego w Kościanie (sygn. akt I Ns 248/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 161/15

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie z wniosku Ireny Majchrzak toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Lubiniu, stanowiącej działki nr 23 i 27/22 o łącznej powierzchni 4.14.91 ha...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 363/16

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie z wniosku Asekuracja sp. z o.o. w Sopocie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Stefanii Toś zmarłej 16 września 2012 roku...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 246/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny

  w składzie:
  Przewodnicząca: Sędzie SR Michał Olszewski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017r. w Kościanie 
  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Kościan...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 245/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny

  w składzie:
  Przewodnicząca: Sędzia SR Michał Olszewski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017r. w Kościanie
  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Kościan...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 922/16

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 922/16 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik w Kościanie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Toś z d. Fajfer zmarłej 26 kwietnia 2010 r...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 126/17

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie w sprawie I Ns 126/17 wszczęto z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Beszterdzie s. Stanisławy i Pelagii zmarłym dnia 14 sierpnia 2015 r. w Kościanie, ostatnio stale zamieszkałym w Kościanie...

  Czytajwięcejo: